WYSYŁKA W 24H
DARMOWA DOSTAWA
14 DNI NA ZWROT
Darmowa dostawa od 100,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulaminy promocji

"WALENTYNKI"

§ 1 Kto jest organizatorem Promocji?

 1. Promocja „Walentynki”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Nico Polska sp. z o.o. ul. Częstochowska 36, 32 – 085 Modlnica NIP: 9451892695, KRS: 00000048554 zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady Promocji „Przy zakupie min. dwóch rzeczy na kwotę 300zł, rabat -20% na kolekcję wiosna-lato”.

 

§ 2 Kto może brać udział w Promocji ?

 1. Akcja promocyjna skierowana jest dla wszystkich klientów w sklepie stacjonarnym NICO oraz na stronie internetowej www.nico.com.pl.

 2. Uczestnikami Promocji (dalej Uczestnicy) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz dokonujące zakupu produktu objętego Promocją jako osoba fizyczna, będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c.

 

§ 3 Kiedy możesz skorzystać z Promocji ?

 1. Promocja dotyczy wyłącznie produktów, których sprzedaż, w tym zapłata ceny nastąpiła w dniach 09-14 lutego 2024 r. w sklepie stacjonarnym.

 2. Promocja dotyczy wyłącznie produktów, których sprzedaż, w tym zapłata ceny nastąpiła w dniach 09-14 lutego 2024 r. w sklepie internetowym www.nico.com.pl

 

§ 4 Jakie są warunki uczestnictwa w Promocji?

 1. Promocję kierujemy do wszystkich klientów dokonujących zakupów zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym.

 2. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. Promocja dotyczy wyłącznie nieprzecenionych produktów.

 3. Przedmiotem Promocji jest odzież i obuwie. Z zakresu Promocji wyłączone są usługi krawieckie oraz kaletnicze.

 4. Promocja „Przy zakupie min. dwóch rzeczy na kwotę 300zł, rabat -20% na kolekcję wiosna-lato”.

 5. Aby skorzystać z promocji należy zakupić dwa lub więcej produkty za kwotę min 300zł.

 6. Warunkiem naliczenia rabatu zgodnie z Promocją, jest zakup produktów objętych Promocją na jednym paragonie.

 7. Produkty zakupione w ramach Promocji podlegają zwrotowi wyłącznie jako zestaw, nie jest możliwy częściowy zwrot wyłącznie jednego produktu objętego Promocją.

 8. Produkty objęte Promocją podlegają wymianie na ten sam produkt o innym rozmiarze.

 9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy w ramach Promocji dochodzi do przetwarzania danych osobowych Uczestników (np. jeśli biorą oni w niej udział za pośrednictwem sklepu internetowego albo gdy składają reklamację), to takie przetwarzanie odbywa się w celu przeprowadzania Promocji – udzielenia Uczestnikom rabatu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Nico Polska sp. z o.o. ul. Częstochowska 36, 32 – 085 Modlnica NIP: 9451892695, KRS: 00000048554. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia Promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej : www.nico.com.pl, które są dostępne na https://nico.com.pl/strona/polityka-prywatnosci.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.nico.com.pl. jak również w sklepach stacjonarnych Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w okresie jej trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.

 4. Udział w Promocji oraz otrzymanie w niej rabatu nie pozbawia Uczestnika praw, które w związku z dokonaniem zakupu przysługują mu z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub gwarancji udzielonych na podstawie innych dokumentów (np. uprawnień z tytułu rękojmi w przypadku ujawnienia wady zakupionego produktu lub gwarancji udzielonej przez producenta).

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

 

"WYBRANE MARKI ZA PÓŁ CENY"

§ 1 Kto jest organizatorem Promocji?

 1. Promocja „Wybrane marki za połowę ceny”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Nico Polska sp. z o.o. ul. Częstochowska 36, 32 – 085 Modlnica NIP: 9451892695, KRS: 00000048554 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady Promocji „Wybrane Marki za Pół Ceny”

 § 2 Kto może brać udział w Promocji ?

 1. Akcja promocyjna skierowana jest wyłącznie do posiadaczy NICO CARD.

 2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych NICO.

 3. Uczestnikami Promocji (dalej Uczestnicy) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz dokonujące zakupu produktu objętego Promocją jako osoba fizyczna, będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c.

 § 3 Kiedy możesz skorzystać z Promocji ?

 1. Promocja dotyczy wyłącznie produktów, których sprzedaż, w tym zapłata ceny nastąpiła w dniach 19 styczeń do 24 lutego 2024r. w sklepie stacjonarnym.

 2. Promocją objęte są wyłącznie wybrane produkty oznaczone w sklepie stacjonarnym.

 § 4 Jakie są warunki uczestnictwa w Promocji?

 1. Promocję kierujemy wyłącznie dla posiadaczy NICO CARD dokonujących zakupów w sklepach stacjonarnych.

 2. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. Promocja dotyczy wyłącznie nieprzecenionych produktów.

 3. Przedmiotem Promocji jest odzież i obuwie. Z zakresu Promocji wyłączone są usługi krawieckie oraz kaletnicze.

 4. Promocja „Wybrane Marki Za Pół Ceny” obejmuje zniżkę o wartości 50% wartości ceny brutto.

 5. Warunkiem naliczenia rabatu zgodnie z Promocją, jest zakup produktów objętych Promocją.

 6. Produkty objęte Promocją podlegają wymianie na ten sam produkt o innym rozmiarze.

 7. Udział w Promocji jest jednoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 § 5 Przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy w ramach Promocji dochodzi do przetwarzania danych osobowych Uczestników (np. jeśli biorą oni w niej udział za pośrednictwem sklepu internetowego albo gdy składają reklamację), to takie przetwarzanie odbywa się w celu przeprowadzania Promocji – udzielenia Uczestnikom rabatu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Nico Polska sp. z o.o. ul. Częstochowska 36, 32 – 085 Modlnica NIP: 9451892695, KRS: 00000048554. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia Promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej : www.nico.com.pl, które są dostępne na https://nico.com.pl/strona/polityka-prywatnosci.

 § 6 Postanowienia końcowe

 1. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.nico.com.pl. jak również w sklepach stacjonarnych Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w okresie jej trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.

 4. Udział w Promocji oraz otrzymanie w niej rabatu nie pozbawia Uczestnika praw, które w związku z dokonaniem zakupu przysługują mu z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub gwarancji udzielonych na podstawie innych dokumentów (np. uprawnień z tytułu rękojmi w przypadku ujawnienia wady zakupionego produktu lub gwarancji udzielonej przez producenta).

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

STYLOWE ZAKUPY
„DRUGI PRODUKT ZA POŁOWĘ CENY”

 1. Akcja promocyjna skierowana jest do wszystkich klientów posiadających kupony rabatowe lub kody dostępne w magazynach „Twój Styl” oraz „Pani”.

 2. Aby skorzystać z Akcji Promocyjnej wystarczy kupić w/w magazyn oraz kupić co najmniej 2 sztuki, na tańszą z nich zostanie udzielony rabat 50%.

 3. Rabat przyznawany jest przy zakupie minimum 2 sztuk na jednym paragonie.

 4. Promocja dotyczy całego nieprzecenionego asortymentu.

 5. Akcji podlegają artykuły bez rozróżnienia na odzież i obuwie.

 6. Przy zakupie powyżej dwóch sztuk promocja obejmie najtańsze produkty z koszyka.

 7. Zakupione towary podlegają wymianie na inny rozmiar tego samego artykułu.

 8. Zwrot wybranego artykułu możliwy tylko wraz ze zwrotem wszystkich artykułów wchodzących w skład „promocyjnej dwójki” objętej promocją.

 9. Promocja trwa od 29 września do 8 października 2023 roku.

 10. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi oraz produktami przecenionymi.

 11. Usługi krawieckie i kaletnicze nie wliczają się w promocję.

 12. Organizatorem akcji jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp. j., z siedzibą w Warszawie (04-035), przy ul. Motorowej 1.

 

„30% RABATU PRZY ZAKUPIE DWÓCH PRODUKTÓW”

 1. Akcja promocyjna skierowana jest do wszystkich klientów odwiedzających witrynę sklepu internetowego www.nico.com.pl

 2. Aby skorzystać z Akcji Promocyjnej “30 urodziny NICO w Polsce” wystarczy kupić co najmniej 2 produkty w sklepie internetowym www.nico.com.pl

 3. Rabat przyznawany jest przy zakupie minimum 2 sztuk na jednym paragonie.

 4. Promocja dotyczy całego nieprzecenionego asortymentu.

 5. Konsument uaktywnia rabat dodając produkty do koszyka. Rabat nalicza się automatycznie

 6. Zwrot wybranego artykułu możliwy jest tylko wraz ze zwrotem wszystkich artykułów wchodzących w skład „promocyjnej dwójki” objętej promocją. Jeśli Klient kupi min. 3 szt. to zwrot jednej nie cofa promocji.

 7. Promocja w sklepie internetowym www.nico.com.pl trwa od 02 listopada do 12 listopada 2023 roku.

 8. Udział w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem

 9. Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail kontakt@nico.com.pl lub telefonicznie na numer +48 12 637 03 95

 10. Organizatorem akcji jest NICO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Modlnicy ul. Częstochowska 36, 32-085 Modlnica.

 

BLACK WEEK I CYBER MONDAY
„DRUGI PRODUKT ZA POŁOWĘ CENY”

1 Kto jest organizatorem Promocji?

 

 1. Promocja „Drugi produkt za połowę ceny”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Nico Polska sp. z o.o. ul. Częstochowska 36, 32 – 085 Modlnica NIP: 9451892695, KRS: 00000048554 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady Promocji „Drugi produkt za połowę ceny”.

 

§ 2 Kto może brać udział w Promocji ?

 1. Akcja promocyjna skierowana jest dla wszystkich klientów w sklepie stacjonarnym NICO oraz na stronie internetowej www.nico.com.pl.
 2. Uczestnikami Promocji (dalej Uczestnicy) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz dokonujące zakupu produktu objętego Promocją jako osoba fizyczna, będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c.

 

§ 3 Kiedy możesz skorzystać z Promocji ?

 1. Black week - promocja dotyczy wyłącznie produktów, których sprzedaż, w tym zapłata ceny nastąpiła w dniach 17-25 listopada 2023 r.  w sklepie stacjonarnym.
 2. Black week - promocja dotyczy wyłącznie produktów, których sprzedaż, w tym zapłata ceny nastąpiła w dniach 17-26 listopada 2023 r. w sklepie internetowym www.nico.com.pl
 3. Cyber monday - promocja dotyczy wyłącznie produktów, których sprzedaż, w tym zapłata ceny nastąpiła w dniu 27 listopada 2023 r. w sklepie internetowym www.nico.com.pl

 4 Jakie są warunki uczestnictwa w Promocji?

 1. Promocję kierujemy do wszystkich klientów dokonujących zakupów zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym.
 2. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. Promocja dotyczy wyłącznie  nieprzecenionych produktów.
 3. Z zakresu Promocji wyłączone są usługi krawieckie oraz kaletnicze.
 4. Promocja „Drugi produkt za połowę ceny” obejmuję zniżkę o wartości 50 % wartości ceny brutto każdego drugiego, tańszego produktu.
 5. Aby skorzystać z promocji należy zakupić dwa lub więcej produkty. W momencie zakupu program kasowy porządkuje produkty od najwyższej do najniższej ceny. Cena każdego, co drugiego produktu jest obniżana o 50%.
 6. Warunkiem naliczenia rabatu zgodnie z Promocją, jest zakup produktów objętych Promocją na jednym paragonie.
 7. Produkty zakupione w ramach Promocji podlegają zwrotowi wyłącznie jako zestaw, nie jest możliwy częściowy zwrot wyłącznie jednego produktu objętego Promocją.
 8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 

5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. W przypadku, gdy w ramach Promocji dochodzi do przetwarzania danych osobowych Uczestników (np. jeśli biorą oni w niej udział za pośrednictwem sklepu internetowego albo gdy składają reklamację), to takie przetwarzanie odbywa się w celu przeprowadzania Promocji – udzielenia Uczestnikom rabatu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Nico Polska sp. z o.o. ul. Częstochowska 36, 32 – 085 Modlnica NIP: 9451892695, KRS: 00000048554. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia Promocji znajdują zastosowanie Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej : www.nico.com.pl, które są dostępne na https://nico.com.pl/strona/polityka-prywatnosci.

 

6 Postanowienia końcowe

 1. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.nico.com.pl. jak również w sklepach stacjonarnych Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Promocji w okresie jej trwania, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników.
 4. Udział w Promocji oraz otrzymanie w niej rabatu nie pozbawia Uczestnika praw, które w związku z dokonaniem zakupu przysługują mu z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub gwarancji udzielonych na podstawie innych dokumentów (np. uprawnień z tytułu rękojmi w przypadku ujawnienia wady zakupionego produktu lub gwarancji udzielonej przez producenta).
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Zaufane Opinie IdoSell
4.75 / 5.00 83 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-02-27
Bardzo szybka wysyłka, towar pierwszej jakości. Polecam
2024-02-25
Mega szybka realizacja zamówienia! Wszystko świetnie!
pixel